Thursday, 3 June 2021

30 Popular Assamese Books Authors Names

30 Popular Assamese Books Authors Names

30 Popular Assamese Books Authors Names
Sl No
Book Name
Author Name
1
Rongmilir hahin
Rong Bong terang
2
Xugandhi pokhila
Hiren Bhattacharya
3
Birohi
Anandiram Das
4
Xagar Dekhisa-
Debakanta Baruah
5
Xurabhi
Lakshminath Bezbaruah
6
Halodhia soraye Baodhan Khay
Homen Borgohaien
7
A grammer of assamese language
William Robinson
8
Omar tirtha
Jatindranath Duwarah
9
Katha Geeta, Katha Bhagawat-
Bhattadev
10
Katha Guruchari
Ramcharan thakur
11
Keteki, Dohikotora,Xadori-
Raghunath Choudhury
12
Datal hatir Uien Khowa haoda,
Mamoni Raisom Goswami
13
Adhalekha dastabej,
Mamoni Raisom Goswami
14
Nilokonthi Broj
Mamoni Raisom Goswami
15
Namghariya
Atulananda Goswami
16
Makam
Rita Choudhury
17
Anuradhar dex
Phanindra Kumar Deva Choudhury
18
Harichandra Upakhyan
Sankardev
19
Alakanada
Nalinibala Devi
20
Hridoi Ek Bigyapan
Anuradha Sarma Pujari
21
Mrinal mahi
Satyaprasad Baruah
22
Bon phoringor rong
Nirmal Prabha Bordoloi
23
Oximot jar Heral xeema
Kanchan Baruah
24
Iyaruiyangam
Dr. Birendra Kr. Bhattacharya
25
Buhi Aair xadhu
Lakshminath Bezbaruah
26
Hemokosh
Hemchandra Baruah
27
Oghori Atmar kahini
Sayed Abdul malik
28
Hujarat Nohammed
Lokopriyqa Gopinath Bordoloi
29
Osomiya Aru Engraji Obhidhan
Miles Bronson
30
Ontorip
Bhabendra nath saikia
Share: